เดินหน้า! แก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ!!!

English version here 

4 ธันวาคม 2557  - อุบัติเหตุรถไฟชนที่จุดตัดรถไฟตามจุดต่างๆ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟได้ประกาศว่าจะดำเนินการแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาของภาครัฐอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง หากพิจารณาถึงจำนวนจุดตัดรถไฟที่เป็นปัญหาทั่วประเทศ

 ดังนั้น ก่อนจะถึงจุดนั้น ในฐานะที่คนในพื้นที่ย่อมเป็นผู้ที่รู้ปัญหาได้ดีที่สุด มีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้าง โดยวิธีการง่ายๆและไม่ต้องลงทุนสูงมากนัก ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชน นี่คือสิ่งที่ ProgressTH พยายามทำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้  เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน  จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรอได้  ต้องช่วยกันแก้ไขทันที

ภาพจุดตัดรถไฟที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน   จะเห็นได้ว่ายากที่เห็นได้จริงๆว่าถนนเส้นนี้มีทางรถไฟผ่านอยู่  ดังนั้น ถ้ามีป้ายเตือนที่ชัดเจนกว่านี้  น่าจะช่วยให้ประชาชนระมัดระวังและช่วยเพิ่มปลอดภัยในชีวิตของทุกคนได้ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เราพบว่า จุดตัดรถไฟหลายแห่งไม่มี "ป้ายเตือนระวังรถไฟ" ส่วนมากมีแค่ป้าย "หยุด"เท่านั้น ซึ่งเราเห็นว่าการทำป้ายเตือนระวังรถไฟ น่าจะเป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ใช้เงินมากนัก โดยเราสามารถติดป้ายร่วมกับป้ายหยุดที่มีอยู่แล้วได้ นอกจากนี้เรายังพบว่าป้ายที่มีอยู่ตอนนี้เป็นป้ายที่เก่าจนแทบจะมองไม่เห็น ทั้งหมดนี้ควรได้รับการแก้ไขเราได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในระยะชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  จนกว่ากระทรวงคมนาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ด้วยการติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญานไฟอัตโนมัติ ซึ่งหากเราทำสำเร็จก็จะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดข้อเสนอของ ProgressTH ได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมจัดทำป้าย และติดตั้ง ป้ายเตือน ระวังรถไฟ ร่วมกัน

ป้ายที่เราอยากเห็นและเชื่อว่าน่าจะทำให้ประชาชนเห็นป้ายเตือนชัดขึ้น ก่อนข้ามทางรถไฟ 
ทุกคนสามารถร่วมกันแบ่งปันไอเดีย ป้ายรถระวังไฟรถไฟที่ทุกคนอยากเห็นได้ แชร์มาได้เลย และเรายินดีถ้าการรถไฟ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทุกคน จะร่วมโครงการนี้ รวมถึงให้คำชี้แนะต่างๆ เพื่อให้โปรเจคนี้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดตาม ProgressTH.org ใน Facebook ที่นี่ และ Twitter ที่นี่