"Rebuilding Trust " กับ การจัดการCovid19 เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง!!!

 24 ม.ค.  2564 -  ProgressTH.org  - By Katibza

การประชุมประจำปีของ  World Economic Forum (WEF) หรือ Davos meeting ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้และยาวทั้งสัปดาห์ (วันที่ 25- 29  ม.ค.นี้) เป็นการประชุมที่ผู้นำภาครัฐ และ เศรษฐกิจ สังคม และ สื่อมวลชน ชั้นนำของโลก มารวมตัวกันเพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ และวิกฤตต่างๆ ที่โลกกำลังเผขิญ เพื่อลดผลกระทบยจากปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงสร้างประโยชน์จากโอกาสต่างๆที่มีอยู่ให้มากที่สุด 

ทั้ง Theme ในการประชุมในปีนี้คือ " Crucial Year to Rebuild Trust" หรือ  "ปีแห่งการสร้างวามเชื่อมั่น/ไว้ใจ"  ซึ่งมีนัยยะเกี่ยวข้องกับการรับมือโควิด19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดของโลกในรอบ 75 ปี หรือนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2  ( ปี 1945) 

เราทุกคนทราบกันดีกว่าปีที่ผ่านมาจนกระทั่งงตอนนี้   โควิด19 นำมาซึ่่งความสูยเสียทั้งต่อชีวิตผู้คนที่เสียชีวิตกว่า 2 ล้านคน และผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกือบ 100 ล้านคน อีกทั้งยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนทางวิถีชีวิตที่ยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้  

โดยเฉพาะกับปรากฎการณ์ Lock Down ทั่วโลกที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง นำมาซึ่ง "ความเหลื่อมล้ำ" และ "ความไม่เท่าเทียม"  (Inequality)ทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาเดิมอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้มี "ความเป็นธรรม" มากขึ้น 

เก็บตกสุนทรพจน์ "โจ ไบเดน" ยึด "เอกภาพ"ลดความ "แตกแยก" แก้ปัญหาการเมืองสหรัฐแต่สะเทือนถึงไทย??

 

Image by klimkin from Pixabay  (Flower) 


22 ม.ค. 2564 - ProgressTH.org  by  Katibza 

หมายเหตุ -   บันทึกเล็กๆเก็บตกพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ คนที่ 46  โจ  ไบเดน ( Joe Biden)  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564  ซึ่งผู้เเขียนเห็นว่าเนื้อหาสุนทรพจน์บางส่วนของประธานาธิบดีสหรัฐ  สามารถเป็นข้อคิดทางการเมืองให้กับประเทศไทยและทั่วโลกได้ 

ทั้งนี้ภาพรวมของสุนทรพจน์เหมือนเป็นการกล่าวเพื่อสมานรอยร้าวความแตกแยกของประเทศ   ฟังดูแล้วเหมือนสถานการณ์ไม่ต่างกับประเทศไทยมากนัก ในเรื่องความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองที่ฝังรากลึก รวมถึงประเด็นเรื่องประชาธิปไตย ที่เป็นปัญหาของหลายประเทศเช่นกันรวมถึงประเทศไทยด้วย 

เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ที่เห็นตรงกันว่าแม้ว่าโจ ไบเดน จะกล่าวถึงปัญหาภายในประเทศ แต่ก็เป็นการส่งสารถึงทั่วโลก เพราะบริบทที่ไบเดนพูดถึงเรื่องความแยกของประเทศและปัญหาประชาธิปไตยนั้น ขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลก

ข้อความหลักที่สำคัญในสุนทรพจน์ครั้งนี้ จึงเป็นเรื่อง  "ความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่อันเดียวกัน"/ความมีเอกภาพ (Unity)  โดยเฉพาะกับข้อความที่ว่า 

“Without unity there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos.”

“หากปราศจากความสามัคคี/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็คงไม่มีสันติภาพ มีเพียงความขมขื่นและความโกรธเกรี้ยว ไม่มีความคืบหน้า มีแต่ความชั่วร้ายที่เหนื่อยล้า ไม่มีรัฐไม่มีประเทศ  มีความโกลาหล”

เปิด 4 แนวทางจัดการศึกษาเสริมทักษะสมัยใหม่ สร้างสังคมเป็นธรรมยุคโควิด19


Cr.https://worldliteracyfoundation.org/
Cr. https://worldliteracyfoundation.org/


11 สิงหาคม 2563- ProgressTH - ธัญณิชา  (กาติ๊บ)  เหลิมทอง

โควิด19 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตที่เราสามารถรู้สึกและมีประสบการณ์ด้วยตัวเองกัน  โดยเฉพาะมาตรการ Social Distancing  ซึ่งกลายเป็นวิถีใหม่  (New  Normal) ไปแล้ว  ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเชิงปัจเจกและสังคมที่เราจะต้องพยายามปรับตัวกันให้ได้ ซึ่งสังคมไทยก็ถือว่าทำได้ดีและหวังว่าจะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพราะโควิด19 น่าจะอยู่กับเราไปอีกนาน

อย่างไรก็ตามมีหนี่งเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้และต้องมีการ “ปรับตัว” อย่างเข้มข้น นั่นก็คือ เรื่องการศึกษา  ที่เราไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบเดิมได้ เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วการศึกษาต้องเปลี่ยนตามให้ทันโลกด้วย