ชวนร่วมงานเทศกาลคนกับป่า ที่หอศิลป์ฯ ปทุมวัน อาทิตย์ 31ม.ค.นี้

28ม.ค.  2558 - ProgressTH (www.progressTH.org) วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค.นี้  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยว People & Forests Fair: เทศกาลคนกับป่า "เพราะเรื่องของป่าเป็นเรื่องของทุกคน" จัดโดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) RECOFTC ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปฯ สี่แยกปทุมวัน


โดยในเวลา 13.00 น. จะมีเวที เสวนาในหัวข้อ “เพราะเรื่องของป่าเป็นเรื่องของทุกคน” ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงานนี้ โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ สุขวงค์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) RECOFTC และหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดป่าชุมชนในประเทศไทย กล่าวเปิดประเด็น

โดยการเสวนาครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่คนรักษ์ป่าจากต้นน้ำและปลายน้ำจะได้แชร์ประสบการณ์การปกป้องและการใช้ประโยชน์จากป่าแบบยั่งยืนร่วมกัน เพื่อหาทางออกกับวิกฤตป่าไม้ที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว

 โดยปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลือเพียง 102 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 31 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยพื้นที่ป่าลดลงจากปี 2551 กว่า 6 ล้านไร่ เฉลี่ยป่าไม้ลดลงปีละกว่า 1 ล้านไร่ ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ 

ทั้งนี้รัฐบาลได้ออกนโยบายทวงคืนผืนป่าให้เพิ่มเป็น 40% หรือแม้กระทั่งล่าสุดกับนโยบายแผนที่กลาง "วันแม็พ" 1: 4000 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่า จะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร มีข้อกังวลอะไรบ้างจากภาคประชาชนคนที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อที่จะทำให้การแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายที่สุด 

อีกทั้งการแก้ปัญหาแบบเดิมๆด้วยการกันคนออกจากป่า เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือต้องมี "การจัดการป่าแบบสมัยใหม่" ที่ทุกคนทั้งที่อยู่ในป่าและอาศัยอยู่ในเมืองสามารถมีบทบาทในการเพิ่มพื้นที่ป่า และจะต้องทำอย่างไร ที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวให้กลับมาเป็น 40% ได้ โดยที่ทุกฝ่ายทั้ง รัฐ ประชาชน ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนกับป่ามากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ต้นไม้ สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตื่นตากับนิทรรศการศิลปะวิถีชีวิตคนรักษ์ป่าผ่านมุมมองของนักปั่นจักรยานและนักสำรวจ

 รวมถึงเวิร์คช็อปของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยที่จะร่วมออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตัวแทนชุมชนที่มาออกร้าน ในเทศกาลคนกับป่า People & Forests Fair ด้วย
กำหนดการ People & Forests Fair: เทศกาลคนกับป่า 
เพราะเรื่อง ของป่าเป็นเรื่องของทุกคน 
Forest protection begins with me 
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

11:00 ประตูเปิด เรียนรู้การจัดการป่าชุมชมและพื้นที่สีเขียวบริเวณนิทรรศการ เลือกชม ชิม ช็อป ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น จาก 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้า บริเวณเกาะบางกะเจ้า


13:00 พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงค์ ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC - The Center for People and Forests)

เวทีเสวนา ในหัวข้อ: “เรื่องของป่าเป็นเรื่องของทุกคน”

ผู้ร่วมเสวนา: วรางคณา รัตนรัตน์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) RECOFTC

คุณเดโช ไชยทัพ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees Project)

คุณจักรพันธ์ ตรวจมรคา ผู้แทนกลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า ชนกมนฐ์ รักษาเกียรติ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาออกแบบ นิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ดำเนินรายการโดย ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร นิตยาสารอะ เดย์

 15:00 กิจกรรมเวิร์คช็อป นิสิตนักศึกษาร่วมออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตัวแทนชุมชนที่มาออกร้าน ในเทศกาลคนกับป่า People & Forests Fair

17:00 ประกาศผลรางวัลไอเดียชนะเลิศจากกิจกรรมเวิร์คช็อป

กล่าวปิดโดย สิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ