“ปรับ/เพิ่มทักษะ” วิชาชีพ ทางรอดยุค AI ครองเมือง


ก่อนอื่นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับว่่า “งานในวันนี้” แตกต่างจาก “งานในอดีต” เพราะจากนี้ไปจะไม่มีงานใดที่สามารถทำงานเดียวได้ทั้งชีวิตต่อเนื่องยาวนาน 40 ปี แบบในอดีตจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว เพราะจากนี้ไประยะเวลาของการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ 4.2 ปี เท่านั้น  เพราะฉะนั้น จำเป็นต้องมีการเพิ่มทักษะและปรับปรุงทักษะการทำงานต่างๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

รายงาน “การเพิ่มทักษะแรงงาน” ของ World Economic Forum  ปี 2017  ชี้ว่า 1ใน4 ของคนทำงานในปัจจุบันยอมรับว่าทักษะในการทำงานที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 

ประเมินศักยภาพ “ Human” VS “AI” รับมือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแบบ Win-Win


https://activeloc.com/machine-vs-humans-translation/

9 พ.ค. 2565- ProgressTH.org - ฺBy Katibza

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI), ระบบอัตโนมัติ (Automation) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ( 3D Printer)  และ IoT เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคำถามที่เรามักได้ยินและสร้างความหวั่นใจอยู่บ้าง  นั่นคือ AI จะมาแย่งงานมนุษย์ (เงินเดือน) หรือเปล่า  เราจะถูกแย่งงานไหม ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไร จะมีใครช่วยได้บ้าง  และอีกมากมายหลายคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้มากนัก 

ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น win-win กับทุกฝ่าย

เปิด 4 ทักษะสำคัญในใช้ชีวิตยุค Post Covid19 พร้อมรับมือความไม่แน่นอนแห่ง VUCA world

20 เม.ย. 2565 - การเกิดขึ้นของโรคระบาดโควิด19 ได้นำโลกของเราเข้าสู่ภาวะ VUCA world ที่โลกมีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity)ซึ่งไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation)ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น จำเป็นอย่างมากที่เราทุกคนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโลกยุคหลังโควิด19  เพื่อที่จะสามารถรับมือได้ (Resilient) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดจากภาวะความผกผันไม่แน่นอนเหล่านี้ได้