ถอดบทเรียน 3 ข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีน สู่แอฟริกา (และประเทศที่อยากพัฒนา)

10 ก.พ.  2562 - ProgressTH.org  :  มีคำกล่าวในจีนที่บอกว่า “หากคุณอยากรวย คุณต้องสร้างถนนและสะพาน” There is a saying in China that if you want to be rich, you need to build a road and a bridge. ซึ่งก็คงเป็นไปตามนั้น เพราะจีนเองก็ใช้หลักการนี้ในการพัฒนาประเทศ ทำให้ 40 ปีที่ผ่านมา จีนสามารถทำให้คนจีนประมาณ 800 ล้านคน พ้นจากความยากจนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

Forty Years of Constructing Development: How China Adopted GDP Measurement
ภาพความเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีน  Image by itsiames verma 
 บทความจาก chinadaily.com เรื่อง China's infrastructure lesson for Africa  ซึ่งกำลังเป็นทวีปที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมาแรงแซงทางโค้ง มีมุมมองที่น่าสนใจ ที่คิดว่าประเทศที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยมีประเด็นและเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้

 1. ต้องมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุทกภัยจากธรรมชาติ ที่สำคัญไว้เป็นแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรด้วย 
 2. เร่งขยายเส้นทางขนส่งสาธารณะรวมถึงโครงข่ายการสื่อสารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท จีนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ชนบท โดยเชื่อมต่อไฟฟ้า ถนน 4G ในพื้นที่ชนบทกับตลาดภายนอก เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและลดค่าการทำธุรกรรมต่างๆ และเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับการพัฒนาชนบท 
 3.  การวางโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ  โดยมีรายงานว่าการก่อสร้างดังกล่าวมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมาก โดยทุกๆ การลงทุน 100 ล้านหยวน หรือ 14.57 ล้านเหรียญสหรัฐ จะได้ผลตอบแทนการลงทุน เพิ่ม GDP สูงถึง 4.9 พันล้านหยวน

  ดังนั้น แอฟฟริกาและประเทศอื่นๆ สามารถเลียนแบบจึนได้ แต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าทุกประเทศจะสำเร็จเหมือนจีน เพราะในเรื่องนี้ ผู้นำรัฐบาลถือว่าสำคัญมากในการเป็นผู้นำในการพัฒนา เพราะการให้ภาคเอกชนรับผิดชอบเรื่องนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากมาก

  อย่างไรก็ตาม ต้องพึงตระหนักว่าการพัฒนาโครงสร้างสาธารณะสิ่งก่อสร้างแบบนี้ก็เหมือนดาบสองคม เพราะถ้าไม่มีการประเมินความคุ้มค่า สร้างมาแล้วไม่ได้ใช้ ก็จะเป็นเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเช่นกัน จีนและแอฟริกาต่างก็มีบทเรียนให้เรียนรู้ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแอฟริกาจำเป็นต้องไตร่ตรองวิธีจัดการขนาดและความเร็วของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แน่นอนว่าต้องมีความรวดเร็วให้มากที่สุด

  นอกจากนี้ในเรื่องการพัฒนานั้น จึนยังได้วางแผนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในแผน5 ปีซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากการพัฒนาของการเกษตรและการประกอบการในเขตเมืองโดยเน้นแนวคิดของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อีกทั้งยังมีการคิดหาโมเดลธุรกิจในการหารายได้เพื่อชดเชยการลงทุน และยังมีหน่วยงานการลงทุนที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนในการลงทุน เช่น การสร้างการโอนกิจการการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน

   โมเดลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญบางแห่งของจีน หวังว่าประเทศในแอฟริกาและประเทศอื่นๆที่ต้องการพัฒนาประเทศ จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของจีนอย่างเต็มที่เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาต่อไป

  ติดตาม  ProgressTH.org   Facebook ที่นี่ หรือ Twitter ที่นี่