เปิด 10 ภารกิจ(โคตร)ยาก โค้งสุดท้ายการปฏิรูปของจีน

12 กุมภาพันธ์ 2562 - ProgressTH.org : เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจ เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือเรื่องการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง ในคาดหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายในปี 2563 และย้ำว่านี่เป็น “งานที่ยากที่สุด”


ภาพ https://www.scmp.com/


โดย 10 ภารกิจที่ยากที่สุด ได้แก่


1.เปิดตัวคณะกรรมการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และนำร่องลงทะเบียนในระบบ IPO การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการการมาตรการสำคัญในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการปฏิรูปตลาดทุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


ฝูงดองกี้ในพื้นที่เขตอนุรักษ์  Hol Xil  จังหวัด  Qinghai  [Photo/VCG]
2. สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับปรัชญาในการรักษาธรรมชาติ ทั้ง ภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ไร่นา ทะเลสาบและทุ่งหญ้าเป็นระบบนิเวศ โดยระบบการจัดการควรจะเกิดขึ้นกับอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่หลัก และเสริมโดย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและอุทยานทางธรรมชาติต่างๆ รวมกัน

คุณครูกำลังสอนนักเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน  Hongtu township in Enshi,  จังหวัด Hubei[Photo/VCG]
3. การปฏิรูปการศึกษาและการสอนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ ประเทศจะส่งเสริมคุณธรรมผ่านทางการศึกษาเสริมบทบาทพื้นฐานของครูและส่งเสริมการพัฒนาที่รอบด้านของนักเรียน.


เจ้าหน้าที่ของจีนที่ทำงานด้านการต่อสู้ความยากจน ที่หมู่บ้าน Shangtang village ในเขคปกครองพิเศษ Guangxi Zhuang  [Photo/VCG]
4. การปรับปรุงกลไกเพื่อส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถ ในการทำงานในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ชนบทที่มีความยากลำบาก

เจ้าหน้าที่ผู้พิพากษากำลังให้คำปฏิญานตนต่อธงชาคิจีน  ที่เทศบาล Chongqing municipality ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน [Photo/VCG]
5. การปฏิรูปด้านกฎหมายและการเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการใช้กลไกความรับผิดชอบทางตุลาการทั่วทั้งคณะกรรมการและการปฏิรูปการฟ้องร้องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เกษตรกรกำลังเก็บชา ที่  Nanping, จังหวัด Fujian  [Photo/Xinhua]
6. ผลักดันการปฏิรูปในระบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประชุมเรียกร้องให้มีการชี้แจงความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินและดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรของชาติอย่างเข้มข้น รวมถึงการการปกป้องและการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วย

พื้นที่เกษตรที่  Yichang,  จังหวัด Hubei  [Photo/VCG]

7. การสร้างระบบการวางแผนพื้นที่สำหรับอนาคตของชาติ โดยจะมีการวางแผนแบบบูรณาการเรื่องใช้ที่ดินในการพัฒนาทั้งในเมืองและในชนบท

Solar Farm ที่ Hainan  เขตปกครองพิเศษ Tibet  จังหวัด Qinghai  [Photo/VCG]

8. การสร้างระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดที่ผู้ประกอบการเป็นผู้เล่นหลัก รวมถึงการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ การในการแก้ปัญหาที่สำคัญในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ความสวยงามของฤดูใบไม้ผลิ ที่  Saihanba National Forest Park in Chengde,ทางประเทศจีนตอนเหนือ ในจังหวัด  Hebei [Photo provided to China Daily]
9. การปกป้องและฟื้นฟูป่าธรรมชาติเพื่อสร้าง "จีนที่สวยงาม" (ฺBeautiful China) และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนในไหโข่วจังหวัดไหหนาน [Photo / VCG]
10. การสร้างจังหวัดไห่หนานให้เป็นเขตนำร่องของอารยธรรมนิเวศวิทยาแห่งชาติและนำกลไกอุทยานแห่งชาติในป่าเขตร้อนในไหหลำตามปรัชญาที่ว่า "น้ำที่ใสและภูเขาอันเขียวขจีเป็นสมบัติที่ประเมินค่ามิได้ (Lucid waters and lush mountains are invaluable assets)

เห็นได้ว่าการปฏิรูปประเทศของจีนก้าวข้ามเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจไปอย่างสิ้นเชิง แต่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างคน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม และที่สำคัญคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่ถึง 6 ข้อ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และย้ำว่า “นี่คืองานที่ยากที่สุด”

ประเทศไทยของเราได้เรียนรู้อะไรจากแนวทางการปฏิรูปของจีนบ้าง!!!

ติดตาม  ProgressTH.org   Facebook ที่นี่ หรือ Twitter ที่นี่