เปิดผลงานเด่น 40 ปี จีนปฏิรูปประเทศ สุดภูมิใจ 10 ปีล่าสุดสร้างทางรถไฟยาวกว่าค่อนโลก

4  มีนาคม 2562 - ProgressTH.org :  40 ปึของการปฏิรูปประเทศและเปิดประเทศของจีนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนจีนสามารถดันตัวเองให้เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางที่สำคัญของโลกได้สำเร็จและทุกสายตายังหันมาที่โลกตะวันออกอีกด้วย

ภาพก่อนและหลังการพัฒนาของมหานครเซียงไฮ้


ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นมีมากมาย อาทิ เช่น การที่ GDP ของประเทศจีนเติบโตขึ้นจากปี 2521 ที่ตอนนั้นมีมูลค่าเพียง 150 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลค่า GDP พุ่งพรวดสูงถึง 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 15% ของโลก หรือเท่ากับเศรษฐกิของ 4 ประเทศรวมกันได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่นและอินเดีย

                     [มูลค่า GDP ของจีน คือ 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ15% ของโลก ซึ่งเท่ากับเศรษฐกิจ 4 ประเทศรวมกัน ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่นและอินเดีย]


นอกจากนี้ผลจาการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำใหประชาชาจีนพ้นจากความยากจนถึง 800 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประชากร 2.5 เท่าของสหรัฐ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่าจะกำจัดความยากจนให้หมดไปภายทศวรรษนี้

ทั้งนี้ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าสามารถมองเห็นได้ในทุกที่่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของประชาชนจีนที่ดีขึ้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางต่างๆ และที่จีนภูมิใจมากที่สุด คือ การวางเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการ

เพราะก่อนหน้านั้นจีนมีรถไฟความเร็วสูงแค่เส้นเดียวเท่านั้น คือ จากปักกิ่ง-เทียนจิน ที่มีการเปิดทำการช่วงโอลิมปิกภาคฤดูร้อน ในปี 2551 จากวันนั้นถึงวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในปี 2563 จีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเป็นระยะทางกว่า 30,000 กิโลเมตร หรือคิดเป็น ¾ ของเส้นทางรอบโลกที่ยาวประมาณ 40,075 กิโลเมตร

                        [จีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเป็นระยะทางกว่า 30,000 กิโลเมตร หรือคิดเป็น ¾ ของเส้นทางรอบโลก]


รูป https://www.nextbigfuture.com/  

 แม้ว่าการปฏิรูปประเทศของจีนจะมีเกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศจีนไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงและน่าจดจำอย่างมากมาย แต่จีนก็รู้ดีว่าจีนยังเป็น “ประเทศกำลังพัฒนา” (Developing country) เท่านั้น เพราะประชาชนในพื้นที่ชนบทจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตได้ และเป็นสิ่้งที่จีนต้องทำงานอย่างหนักต่อไป ซึ่งรวมถึงการจัดการบริหารสาธารณะต่างๆ ให้กับประชาชน 1.4 พันล้านคน หรือคิดเป็น 18% ของโลก เพื่อให้ทัดเทียม “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ด้วย

 ดังนั้น เส้นทางการไปสู่การเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้ว”  (Developed country)ของจึนยังอีกไกล แต่ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าการเปิดประเทศและการปฏิรูปประเทศของจีนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

Shanghai, China  https: //www.thegef.org/

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
 เคยกล่าวไว้ว่า เส้นทางที่ถูกต้องจะนำไปสู่อนาคตที่สดใส ซึ่ง 40 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเดินทางของประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เพียงของคนจีนเท่านั้น แต่รวมถึงโลกด้วย ทั้งนี้ 40 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจ ที่ประเทศประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.4 พันล้านคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ถือว่าเส้นทางการปฏิรูปที่เดินอยู่นี้นี่คือเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่อนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม  ProgressTH.org   Facebook ที่นี่ หรือ Twitter ที่นี่