ส่องแผน 5 ปี เข็มทิศการพัฒนา สร้างจีนเป็นดินแดนแห่งโอกาสของโลกสมัยใหม่

6 มีนาคม 2562 - ProgressTh.org- ประเทศจีนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพ ซึ่งหนึ่งในพิมพ์เขียวสำคัญ ที่่รัฐบาลจีนยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศคือ " แผน 5 ปี" หรือที่เรียกว่า "Five -Year Plan" ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ระหว่างปี 2016 - 2020 ซึ่งเป็นแผน 5 ปี แผนแรกภายใต้การนำของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
โดยแผนดังกล่าวตั้งเป้าให้ GDP ของประเทศเติบโตต่อปีที่ 6.5% เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนอีกเท่าตัวในช่วงปี 2010-2020 และมุ่งสู่การบริโภคภายในประเทศ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างผู้ประกอบการ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ "นวัตกรรม" ไม่ใช่หัวข้อใหม่ของแผน 5 ปีของจีน แต่มีความสำคัญมากขึ้นในแผนนี้ ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของจีน ซึ่งด้วยขนาดประเทศและอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แน่นอนว่าแผนดังกล่าวย่อมมีผลผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจในประเทศจีนและทั่วโลกด้วย แผนดังกล่าวมีเบื้องหลังแนวคิดเชิงลึก ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

https://www.kwm.com
กลางของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วและกำลังมองหาบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและการดูแลผู้สูงอายุ และรู้ดีว่าลำพังแค่รัฐบาลเพียงองค์กรเดียวคงไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้ แผนนี้จีงส่งเสริมความคิด“คนจีนสุขภาพดี” “Healthy China” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดตั้งระบบสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
บริการด้านการเงิน - แผน 5 ปี ให้ความสำคัญเรื่องยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงภาคบริการทางการเงินของจีนอยู่ และหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมุ่งหมายเป็นการปฏิรูปคู่ขนานทั้งการปฏิรูปทางการเงินและการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
เกษตรกรรม - ต่อยอดจากแผนก่อนหน้านี้ เพื่อทำให้การเกษตรของจีน เป็น "เกษตรสมัยใหม่" เพื่อย้ำถึงความตั้งใจที่จะปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของจีน ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบการบริการใหม่ๆ มาส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐาน - สอดคล้องกับกลยุทธ์ One Belt, One Road ที่จีนต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อใโยงการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของโลก ทั้งทางเรือและรถไฟ โดยเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม - แผนนี้เน้นเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการจัดการและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ การป้องกันระบบนิเวศและความปลอดภัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
นวัตกรรม Internet Plus สื่อใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ - รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซด้วยการมี platform ที่เป็นของประเทศจีนเอง เพื่อให้เม็ดเงินต่างๆหมุนเวียนในประเทศ
นี่คือ เป้าหมายในการพัฒนาประเทศจีนและเป็นแผนพิมพ์เขียวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกภาตส่วนของประเทศต่างใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีอีกหลายเรื่องจีนห็นว่าเป็นภารกิจที่ยากลำบากแต่ก็ต้องการไปให้ถึงก่อนที่แผนจะหมดเวลาในปลายปีหน้านี้


http://www.chinadaily.com.cn/china/2015cpcplenarysession/2015-11/03/content_22361998.htm