เครื่องพิมพ์ 3 มิติ : เปิดโลกกว้างให้คนพิการ

21 เม.ย.  Progress Thailand (www.progressTH.org) - เรื่องความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม  เป็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่  Progress Thailand ให้ความสำคัญและต้องการผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้พิการ เช่น เรื่องการผลักดันให้มีการติดลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT  ที่ทุกวันนี้มีรถไฟฟ้ามาเกือบ 20 ปี แต่คนพิการที่ใช้รถเข็นแทบไม่สามารถใช้ได้ เพราะไม่มีลิฟต์ให้ขึ้นลง

 อย่างไรก็ตามแม้ว่า ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้ กทม.และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งลิฟต์ให้ครบทุกสถานี้ แต่การดำเนินกลับเป็นไปอย่างล่าช้าจนน่าอีดอัด  เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะผู้มีอำนาจ/กำหนดนโยบาย ไม่ใช่ผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาเหล่านี้  ดังนั้น  พวกเขาจึงไม่เห็นความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ปัญหาที่คนพิการต้องเผชิญด้วยความยากลำบากนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากผู้มีอำนาจเลย

http://www.tctmagazine.com/prsnlz/assistive-3d-printed-design/

มาถึงตรงนี้ในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆถูกพัฒนาให้ราคาถูกลงเพื่อให้คนเข้าถึงมากขึ้น  เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าคนที่มีผลกระทบจากความพิการและปัญหาเหล่านี้   จะเริ่มต้นแก้ปัญหากันเองโดยไม่ต้องรอพึ่งพาคนอื่น  เพราะคนเหล่านี้รู้ความเร่งด่วนของปัญหา  รู้ว่าต้องแก้อย่างไรถึงจะถูกจุด  เพราะฉะนั้น นี่คือ ความหวังใหม่ที่เทคโนโลยีแบบโรงงานผลิตส่วนตัว/ในบ้าน( Personal Manufacturing) จะมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้นจริง

การพิมพ์ 3 มิติ :กับการสร้างผลงานต้นแบบ

เราจะเห็นได้ว่าระบบที่เป็นอยู่กำลังมีปัญหา เพราะกลุ่มคนพิการถูกรัฐละเลยในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณะ ทุกเรื่องล้วนมีปัญหาติดขัดสำหรับคนพิการทั้งสิ้น  ทำให้โอกาสในการใช้ชีวิตไม่เท่ากัน ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่มาก  เพราะทุกอย่างล้วนมีราคาแพง   แต่ตอนนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถปลดล็อคปัญหาเหล่านี้ได้

 ครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ของโลก เพื่อการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานนั่นเอง ช่วยให้การออกแบบจำนวนมากมายสามารถกลายเป็นจริงได้ โดยเริ่มจากการออกแบบสิ่งที่อยากได้แล้วนำลงไปใส่ในโปรแกรม 3 มิติ จากนั้นก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าของที่พิมพ์นั้นมีขนาดใหญ่มากแค่ไหน เครื่องพิมพ์3 มิติ สามารถทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ   มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการสร้างผลงานต้นแบบ  (Prototype)  ซึ่งสามารถชี้เฉพาะเจาะจงว่าต้องการแบบไหน อย่างไร  แค่ไหน  โดยไม่ต้องกังวลถึงความยุ่งยาก เพราะผู้ใช้สามารถออกแบบตามความต้องการและพิมพ์ออกมาได้ทันทีเพียงแค่ 1 ชิ้น  ซึ่งเป็นจุดแข็งของเครื่องพิมพ์  3 มิติ ที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ เพราะในขณะที่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปจะเน้นการผลิตทีละมากๆเพื่อให้ต้นทุนถูกลง  ทำให้หลายต่อหลายครั้ง ถ้าเป็นงานเฉพาะแบบนี้โรงงานขนาดใหญ่มักจะปฏิเสธที่จะผลิต เพราะเห็นว่าไม่คุ้ม 

ไม่ว่าจะรูปทรงเป็นอย่างไร  ก็สามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์3 มิติ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานส่วนบุคคล อยากได้อะไร ก็สามารถออกแบบและนำเข้าโปรแกรม SketchUp (ดาวน์โหลดฟรี) เพื่อขึ้นเป็นรูป3 มิติ และ พิมพ์ออกมาได้เลย
 ดังนั้น ด้วยจุดแข็งเหล่านี้ ทำให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ กลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้ไข เพราะมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ และสามารถผลิตได้แบบเฉพาะเจาะจง  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิ่งอำนวยคนพิการ ที่เขาเหล่านั้นมีเงื่อนไขเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน

สำหรับคนตาบอดหรือคนที่ต้องนั่งรถเข็น  ซึ่งสังคมยังมองว่าเป็นคนกลุ่มน้อยทำให้ถูกเมินเฉยในการแก้ปัญหา เพราะไม่ใช่ “ลูกค้า” หลักในการผลิต  คนปกติทั่วไปมองไม่เห็นคนพิการ เพราะชีวิตพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะโชคร้ายนี้

 ในทางตรงกันข้าม คนที่มีญาติหรือรู้จักคนตาบอดจะสามารถรับรู้ถึงปัญหานี้  หรือไม่เช่นนั้นลองหลับตาแล้วทำนี่นั่นนี่สักสองนาที เราก็จะรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องทนทุกข์แค่ไหนในโลกแห่งความมืดที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้หากเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่เฉพาะแต่ผู้พิการที่ตาบอดเท่านั้น  สำหรับพิการในด้านอื่นๆก็เช่น ไม่ว่าจะเป็น หูหนวก คนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็น การใช้ชีวิตของคนเหล่านี้ในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ยาก เพราะระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่ มีข้อจำกัดมากมายที่คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้  เป็นความไม่เท่าเทียมที่ไม่มีใครใส่ใจ ไม่มีใครรับรู้ เพราะไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้น และมองว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อย ทั้งที่ความจริงแล้ว คนเหล่านี้มีจิตใจเข้มแข็งและมีศักยภาพหลายอย่างมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ  ขาดแค่การสนับสนุนเท่านั้นทั้งนี้ราคาแขนเทียม ขาเทียม ต่างๆมีราคาแพงมากจนคนพิการจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้   แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น มือเทียม ข้อกระดูกเทียม  ซึ่งทำสำเร็จแล้ว  เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสันหลังเทียมซึ่งสร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ

ทั้งนี้ข้อดี ของการพิมพ์ด้วยเครื่องพิพม์ 3 มิติ   คือ สามารถพิมพ์อวัยวะเทียมได้สมบูรณ์เหมือนต้นแบบแม้จะเป็นส่วนที่มีรายละเอียด หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ผลิตกับวัสดุโลหะที่มีรูพรุนได้ด้วย นอกจากนี้ปัจจุบัน ราคาเครื่องพิมพ์3 มิติ ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

รูปโลกเพื่อคนตาบอดที่พิมพ์จาก 3D Printer 

ที่สำคัญความก้าวหน้า  การแบ่งปันทางเทคโนโลยี ได้เกิดขึ้น เหลือเพียงแต่การนำไปใช้เท่านั้น โดย
หากเข้าไปใน  http://www.thingiverse.com  แล้วพิมพ์คำว่า "Braille" (อักษรเบรลล์)   จะเห็นผลงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  ที่เหล่า Makers ได้แบ่งปันผลงานในการออกแบบสิ่งของเพื่อช่วยคนตาบอดมากมาย   โดยสิ่งของที่พิมพ์ออกมามีอักษรเบรลล์กำกับคำบรรยายเพื่อคนตาบอดรับรู้และสัมผัสได้

ขณะที่ผู้ใช้วีลแชร์เองก็เช่นกัน  เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก็สามารถช่วยปรับปรุงให้วีลแชร์ที่ใช้มีความเอนกประสงค์มากขึ้น ด้วยการพิมพ์อุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมรอบวีลแชร์ เพื่อให้คนพิการสะดวกสบายในการหยิบจับของใช้ประจำตัวต่างๆ เพราะอย่าลืมว่า เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถออกแบบได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งนี้ Makerspace ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของคนที่อยากลงมือทำจริง ในกรุงเทพฯ  มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และทุกที่มีบริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสให้ผู้พิการได้สามารถออกแบบสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างตรงจุดประสงค์ของผู้ใช้ เพราะแทนที่จะรอคอยพึ่งพาคนอื่น คนพิการสามารถเริ่มต้นสร้างโปรเจคต่างๆ ด้วยตัวเองได้เลยที่ Makerspace  เพราะพวกเขาจะรู้ดีที่สุดว่าต้องการอะไร  ที่สำคัญการแก้ปัญหาของคนเหล่านี้จะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคทันที ไม่ต้องรอคอยอย่างไม่มีความหวังเหมือนเดิมอีกต่อไป

 เราหวังว่า วันหนึ่งข้างหน้า เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์  3  มิติ จะกลายเป็นโรงงานผลิตส่วนบุคคล/ครัวเรือน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ และผนวกกับความรู้เรื่องชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) การตัดต่อ DNA / ยีนบำบัด (Gene Therapy)  และความรู้ทางการแพทย์  จะทำใช้ให้บนโลกนี้ "ไม่มีความพิการ"อีกต่อไปแล้ว  และทุกคนสามารถ เดิน มองเห็น ได้ยิน อย่างปกติ 

แต่ความฝันดังกล่าวคงยังไม่สำเร็จในเร็ววันนี้  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีต่างๆทำให้เราไม่มีอุปสรรคเรื่อง ราคาและการผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดอีกแล้ว เพราะเราสามารถทำงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่พิมพ์ชิ้นต่อชิ้นได้ 

 ดังนั้นที่เหลือ คือ จินตนาการและความมุ่งมั่นของเราในการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ซึ่งทุกคนสามารถลงมือทำสร้างมันมาด้วยตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 


 "บันไดทางลาด"  สิ่งของง่ายๆท่ีสามารถช่วยให้ชีวิตคนพิการสะดวกสบายมากขึ้น
http://www.tctmagazine.com/prsnlz/assistive-3d-printed-design/


ภาษาอังกฤษ

3D Printing Accessibility

ข้อมูลเพิ่มเติม
8 Achievements in 3D Printed Assistive Design


ติดตาม ProgressTH.org ใน Facebook ที่นี่ และ Twitter ที่นี่