Maker Zoo ลุยจัด Workshop “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer)เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : Let’s print the world สร้างโลกด้วยไอเดีย”

11 มิ.ย. 2558 - Via Maker Zoo - การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในเรื่องการประดิษฐ์/การสร้าง เพราะก่อนหน้าหากพูดถึงการ “พิมพ​์” ก็คงพิมพ์ได้แค่ใน “กระดาษ” เท่านั้น แต่ปัจจุบันการ”พิมพ์”ก้าวหน้าไปมากกว่านั้น เพราะสามารถ “พิมพ์” เป็น “วัตถุ”ได้เลย เรียกง่ายๆว่า โลกสมัยนี้ “อยากได้อะไรก็ปริ๊นท์เอา”

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่า ความเหล่ารู้เหล่านี้แม้จะมีมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นแพร่หลายในสังคมไทยมากนัก เพราะอุปสรรคด้านราคาที่แต่ก่อนราคาสูงมาก แต่ ณ วันนี้ การเกิดขึ้นของ Makerspace ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้น และเป็นที่มาของการจัด Workshop “3D Printer เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : Let’s print the world สร้างโลกด้วยไอเดีย” ใน วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ Maker Zoo เอกมัยซอย 4

นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ผู้ก่อตั้ง Maker Zoo เปิดเผยผ่าน เว็บไซต์ว่าด้วยความก้าวหน้า www.progressTH.org ว่า การจัด Workshop 3D Printer ครั้งนี้ เป็นการร่วมมือ ระหว่าง Maker Zoo สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และเชฟรอน ประเทศไทย โดย 3D Printer คือ เทคโนโลยียุคใหม่ที่ทุกคนสามารถสร้าง “วัตถุ”จากไฟล์ในคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดย ขณะนี้ราคา 3D printer เริ่มมีราคาถูกลงเรื่อยๆ ทำให้คนสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้ โดยสามารถผลิตเองได้ที่บ้านมากขึ้น เหมือนกับมีโรงงานอยู่ในบ้าน

“ดังนั้น เทคโนโลยี 3D printer จึงสามารถทำให้ทุกคน เป็นนักประดิษฐ์/นักสร้าง (Maker) ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการนำเทคโนโลยีนี้ ตรงนี้ทำให้รูปแบบในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อยากได้อะไรก็ปริ๊นท์เอา การคิดค้นผลิตภัณฑ์ สามารถทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง เพราะฉะนั้น เทคโนโลยี 3 Printer จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอนาคต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอุปกรณ์หรือสิ่งของที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ทุกคนได้มากขึ้น” นายภัทรพร กล่าวผู้ก่อตั้ง Maker Zoo กล่าวว่า เรื่อง 3D Printer ยังเป็นเรื่องใหม่มากในสังคมไทย โดยในมหาวิทยาลัยมีสอนเพียงแค่บางวิชาเท่านั้น ทำให้คนที่ไม่ได้เรียนสาขานั้นๆก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึง 3D printer เลย เพราะฉะนั้น Workshop 3D Printer ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการเรียนลัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการใช้ 3D Printer ตั้งแต่การขึ้นโมเดล จนถึงการปริ๊นท์ออกมา หรือเรียกง่ายๆว่า จากที่เคยเป็น “ไอเดีย” จะกลายเป็น “ความจริง” คนที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสิ่งต่างๆได้

“ปัจจุบัน 3D Printer ถูกเรียกว่า เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพราะมันเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนกระบวนการพัฒนา ทำให้การผลิต การสร้างสรรค์ไอเดีย เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ผิดจากในอดีตที่ 3D Printer มีราคาแพงและใช้กันแค่ในห้องแล็ปหรือในบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ได้มีราคาถูกลงเหมือนตอนนี้ ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง 3D Printer ได้มากขึ้น เชื่อว่า การจัด Workshop ครั้งนี้จะทำให้เกิด Maker ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ” นายภัทรพร กล่าว


ผู้ก่อตั้ง Maker Zoo กล่าวต่อว่า ดังนั้น ในฐานะที่ Maker Zoo เป็น MakerSpace ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนที่มีไอเดียประดิษฐ์/สร้างสิ่งๆต่าง (Make Things Not War) โดยเรามีเครื่องมือ ความรู้ และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราก็พร้อมผลักดันและเผยแพร่เรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยผ่านการสร้าง Maker Movement ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ประชาขนให้เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นนักสร้าง/นักประดิษฐ์ หรือ Maker ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องการศึกษา เช่น การจัด Workshop 3D Printer,Internet of Things (IoT)ต่างๆ การจัดการแข่งขัน HEBOCON Thaland หุ่นยนต์เห่ยสร้างสรรค์ประจัญบาน เพื่อเปิดประตูสร้าง Maker movement เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังรวมถึง โปรเจคเพื่อสังคม (Make Things That Matters) เช่น การทำมือเทียมจาก 3D Printerเพื่อคนพิการ, การจัด Workshop 3D Printer เปิดโลกกว้างให้คนพิการ เพราะ 3D Printerมีจุดแข็งเรื่องการสร้างผลงานต้นแบบ เพราะสามารถปรับแต่งขนาดต่างๆ ให้เข้ากับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งเป็นการตัดตอนกระบวนการผลิตทั้งหมด เพราะสามารถปริ๊นท์ได้ทันทีแม้จะปริ๊นท์แค่ชิ้นเดียว ซึ่งกระบวนการผลิตขนาดใหญ่แบบโรงงานขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้ ต้องสั่งผลิตจำนวนมาก เห็นได้ว่า 3D Printer จึงเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาต่างๆที่สำคัญมาก

“ตอนที่เราไปจัด Workshop เรื่องเครื่องพิมพ์ 3มิติ ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการ มีน้องคนหนึ่งบอกว่าหัวไม้เท้าหลุดหายไป ทำให้น้ำเข้าไม้เท้า แต่หาซื้อใหม่ไม่ได้ ต้องซื้อพร้อมกับไม้เท้าซึ่งราคาแพง ทำให้ไม่อยากซื้อใหม่ พวกเราจึงปริ๊นท์หัวไม้เท้าอันใหม่ให้กับน้องคนนั้นทันที นี่ประโยชน์ของเทคโนโลยี 3D Printer ที่สามารถนำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ทันที” ผู้ก่อตั้ง Maker Zoo กล่าว 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราเหมือนกับเครื่องพิมพ์ทั่วไปในอนาคต ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติที่พิมพ์วัสดุออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการผลิตและการขนส่ง จึงส่งผลให้กระบวนการพิมพ์แบบสามมิตินี้มีความสำคัญต่อหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษา วงการแพทย์ วงการออกแบบ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย และ สวทช. ได้จัดโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติ “Enjoy Science: Let’s Print the World’’ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป หมดเขตวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นี้ รายละเอียดที่ FB:Enjoy Science: Let's Print the World