กลุ่มคนพิการจัดเสวนาโต๊ะกลม "แนวคิดการออกแบบขนส่งระบบรางทุกคนเข้าถึงได้" 15 ต.ค. 2558

14 ต.ค.2558- ProgressTH  (www.progressTH.org)  กลุ่มคนพิการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง จัดเสวนาโต๊ะกลม "แนวคิดการออกแบบขนส่งระบบรางทุกคนเข้าถึงได้" พร้อมเปิดภาพและวิดิโอผลสำรวจ "รถไฟฟ้าสายสีม่วง ทุกคนจะเข้าถึงได้หรือไม่!!!??" 

นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกขึ้นได้ (Transportation For All) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00- 12.00 น. ที่ ณ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยซอยหัวหมาก ๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ทางเครือข่ายกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุจะจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ แนวคิดและประสบการณ์ต่อการออกแบบขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับทุกคน”

การสัมมนาดังกล่าวเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วทางที่เครือข่ายได้มีการพูดคุยเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนเพื่อทุกคน” รวมถึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่- บางซื่อ) ซึ่งทางเครือข่ายจะมีการเปิดเผยผลสำรวจทั้งการเปิดภาพและวิดิโอและหารือกันในเรื่องนี้“คนพิการได้ลงพื้นที่สำรวจสายสีม่วง ซึ่งก็พบว่ามีหลายอย่างดีขึ้นจากรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพราะอย่างน้อยมีลิฟต์ทุกสถานี แต่มีการสร้างแค่สถานีละ 2 จุดเท่านั้นเป็นเส้นทะแยงมุมเท่านั้น ทั้งที่ความจริงควรมีการสร้างทุกทางออก ซึ่งหากเป็นแบบนี้บางสถานีที่พาดผ่านกลางสี่แยก คนพิการก็คงจะเจอปัญหาขึ้นได้แต่ลงไม่ได้อีก ดังนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมีการพูดคุยกัน เพราะในอนาคต 5-10 ปี ต่อจากนี้ ผังเมืองจะเปลี่ยนไปจากนี้มาก ดังนั้น หากเป็นไปควรทำสมบูรณ์ 100% จะดีที่สุดสำหรับสังคมไทย”  นายมานิตย์ กล่าวนายมานิตย์   กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจพบว่ามี 2 สถานี ที่ใช้ platform lift เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าใช้ เพราะมีความเสี่ยงและอันตราย ซึ่งหลังจากการสำรวจเราได้ยื่นหนังสือต่อ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง แล้ว โดยรัฐมนตรีระบุว่า โครงการขนส่งมวลชนทุกอย่างที่รัฐต้องทำให้ประขาชนเข้าถึงได้ทุกคน ซึ่งเราก็หวังให้เป็นเช่นนั้น

 ทั้งนี้ในการเสวนา ได้มีจะมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการด้านการออกแบบอารยะสถาปัตย์ (Universal design) รวมถึงตัวแทนเครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมด้วย คาดว่าจะได้ปัญหาและมุมมองต่างๆชัดเจนขึ้น ว่าแต่ละประเด็นมีปัญหาติดขัดและมีแนวทางการแก้ไขเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างไรกำหนดการ 
[๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น.] ลงทะเบียน
[๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น.]
เสวนาเรื่อง: “แนวคิดและประสบการณ์ต่อการออกแบบขนส่งมวลชนระบบรางเพื่อการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้สําหรับทุกคน”
 โดย
นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่ง และจราจร (สนข.)

ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้

นายสุรนาท คำฟู เจ้าหน้าที่สถาปนิก (รฟม.)

[๑๑.๓๐–๑๒.๓๐ น.] สรุปและชี้แจง “แนวทางการขับเคลื่อนขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้” ดําเนินการโดย นายธีรยุทธ สุคนธวิท – ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนฯ และคณะ

[๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.] พักรับประทานอาหารกลางวัน

 สถานที่ ณ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ซอยหัวหมาก ๓ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ตาม แผนที่ Google : https://goo.gl/maps/cH53FTQNYCv)

วัน/เวลา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ – 13.๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน นางสายใจ ชาภิรมย์ มือถือ ๐๘๒-๔๗๐-๙๐๔๗, ๐๘๑-๙๐๙-๑๕๓๗

ติดตาม  ProgressTH ที่ facebook ที่นี่